Overslaan en naar de inhoud gaan

Disclaimer

Privacy van klanten bij Harol
In dit Privacy Statement staat beschreven hoe Harol met uw persoonsgegevens omgaat. Dit Privacy Statement is van toepassing op bezoekers van de website www.harol.be.

Doeleinden verwerking persoonsgegevens
In het kader van een verantwoorde bedrijfsvoering verwerkt Harol uw (persoons)gegevens voor verschillende doeleinden. Deze doeleinden zijn:
  • marketing, interne marketingactiviteiten alsook externe marketingactiviteiten door onze handelspartners, om u - per post, e-mail, telefoon of op andere wijze - te informeren over producten en diensten die interessant voor u kunnen zijn;
  • toesturen van publicitaire producten en/of informatie;
  • statistische analyses, onder andere ten behoeve van managementdoeleinden, productontwikkeling en marketingactiviteiten;
Verstrekken persoonsgegevens aan derden
Harol kan uw persoonsgegevens verstrekken aan andere ondernemingen die behoren tot de groep waarvan Harol onderdeel uitmaakt. Deze ondernemingen kunnen u ook benaderen voor het aanbieden van hun producten en diensten. Uw gegevens kunnen tevens worden overgemaakt aan onze handelspartners met het oog op externe marketingdoeleinden.
Op verzoek kan u steeds kosteloos een lijst verkrijgen van deze ondernemingen.

Harol kan derden inschakelen in het kader van de uitvoering van haar dienstverlening en met het oog op hoger vermelde doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt. Indien deze derden daarbij de beschikking krijgen over uw persoonsgegevens, zullen zij deze alleen verwerken ten behoeve van Harol en enkel voor bovenvermelde doeleinden.

Internet en cookies
Wanneer u op de website van Harol persoonsgegevens achterlaat, bijvoorbeeld voor het aanvragen van een offerte, legt Harol zich toe op het beschermen van uw privacy. De door u verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden. Strikte veiligheidsprocedures worden gebruikt bij de opslag en toegang tot uw persoonsgegevens.

De website van Harol maakt gebruik van cookies. Een cookie is informatie, een tekstbestand dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen, waardoor de website u op een later tijdstip herkent. Cookies zijn algemeen geaccepteerd op het internet en veroorzaken geen schade aan uw computersysteem.
 
De Harol-website maakt gebruik van volgende cookies:
 
Provider Naam Doel Welke informatie Type Levensduur
Google Analytics _ga Deze cookie van Google Analytics registreert (anonieme) gegevens over hoe u deze site bezoekt, met het oog op het opstellen van statistische gegevens. Lees hoe Google cookies gebruikt First Party Persistent 2 jaar
Google Analytics _gat zie hierboven zie hierboven First Party Persistent 10 min.
Google AdWords Conversion Harol gebruikt Google AdWords om de effectiviteit van zijn marketing campagnes te meten. Random string Google AdWords 4 maanden
Harol postcode Deze cookie registreert welke postcode bij de gebruiker hoort zodat we de juiste specialist kunnen tonen.   Javascript - Localstorage, First Party
Persistent 
 
Geen verlooptijd
Harol dealers Deze cookie onthoudt de geselecteerde dealers van de gebruiker.   Javascript - Localstorage, First Party
Persistent 
Geen verlooptijd
Harol gebruikt de cookies mede om het gedrag van bezoekers van haar website te kunnen analyseren om zo de dienstverlening verder te optimaliseren. Gegevens die via cookies worden verzameld, worden slechts anoniem gebruikt door Harol. Wanneer u niet wenst dat Harol gebruik maakt van cookies bij uw bezoek aan de website, kunt u uw browser configureren om geen cookies te accepteren. Het niet accepteren van cookies kan gevolgen hebben voor de werking van de website.

Aanvraag informatie
Wanneer u een product of service van onze website aanvraagt, zult u om persoonlijke informatie worden gevraagd, die nodig is voor de verwerking van uw aanvraag. De informatie die u aanlevert zal alleen worden gebruikt voor de doeleinden beschreven / aangegeven op het moment van aanvraag en beschreven in de algemene voorwaarden van het betreffende product en/of service. Harol legt zich toe op het beschermen van uw privacy tijdens het bezoeken van onze website. De door u verstrekte gegevens zullen te allen tijde vertrouwelijk behandeld worden.

Inzage en recht van verzet
Indien u niet meer wenst dat uw persoonsgegevens voor interne marketingdoeleinden worden gebruikt, of worden doorgegeven aan derden zoals hoger beschreven met het oog op externe marketing, kunt dit aan Harol kenbaar maken door een schriftelijk verzoek te sturen aan:

HAROL
Industrieterrein 1/3
Industriezone Webbekom 1025
3290 Diest
 
Dit adres kunt u eveneens gebruiken indien u een overzicht wenst van de persoonsgegevens die Harol met betrekking tot u verwerkt. U dient hiertoe een schriftelijk verzoek in te dienen, onder bijvoeging van een kopie van een rechtsgeldig legitimatiebewijs. Dit adres kunt u ook gebruiken indien u overige vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de wijze waarop Harol uw persoonsgegevens verwerkt.

Wettelijke info
Deze website en de daaraan gekoppelde domeinnaam zijn eigendom van Harol. Door het gebruik en de raadpleging van deze site, aanvaardt de gebruiker kennis te hebben genomen van huidige voorwaarden en de exclusieve toepasbaarheid ervan te aanvaarden.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze website kan beschermd zijn door een of meerdere intellectuele eigendomsrechten. De raadpleging van deze site en zijn inhoud is uitsluitend toegestaan voor een privé gebruik en buiten elke commerciële aanwending. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, is het de gebruiker niet toegestaan de inhoud van deze site op enige wijze of enige drager te reproduceren (met uitzondering van technisch noodzakelijke reproducties voor de raadpleging van de site) of over te gaan tot publieke mededeling ervan. Waar reproductie is toegestaan, is de gebruiker ertoe gehouden de grenzen gesteld aan dit gebruik strikt te eerbiedigen en in ieder geval steeds te voorzien in een duidelijke bronvermelding en adequate eigendomsnotities.

Aansprakelijkheid
Niettegenstaande aan de inhoud van de site de meeste zorg is besteed, worden de materialen, info en diensten op deze site als dusdanig (”as is") geleverd, zonder enige (zelfs impliciete) garantie met betrekking tot de juistheid, verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-overtreding van enig recht van derden, inclusief intellectuele eigendomsrechten van derden. De materialen en diensten op deze site kunnen gedateerd zijn en niet meer overeenkomen met de actuele gegevens. Alle vermelde eigenschappen of prijzen worden informatief weergegeven zonder enige verbintenis.

Merken, handelsnamen & vennootschapsnamen
Alle product- en bedrijfsnamen, diensten- of warenmerken, handelsnamen en vennootschapsnamen, logo's en beelden vermeld op deze site kunnen beschermd zijn onder het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht, vennootschapsrecht of enig ander recht en dienen als dusdanig behandeld te worden.

Koppeling naar andere websites die geen eigendom van Harol zijn
Koppelingen op deze site die verwijzen naar andere sites hebben enkel tot doel u verder te informeren. Harol is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de informatie op welke wijze dan ook aangeboden op deze sites. Als u besluit gebruik te maken van deze links doet u dit op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico.

Wijzigingen disclaimer
Harol behoudt zich het recht voor deze Disclaimer te wijzigen. U wordt dan ook verzocht deze Disclaimer regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.